Veiligheid en privacy nemen we als uitgangspunt in alles wat we doen.

Alles om uw gegevens te beschermen
Onze haviksogen, spierballen en scherpe afspraken zorgen ervoor dat je gegevens goed worden beschermd en beveiligd. Onze belofte: we beschermen je gegevens alsof het onze eigen gegevens zijn en delen ze nooit zonder gegronde reden met andere partijen.

Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging
De data is fysiek opgeslagen bij een datacentrum in Amsterdam. Toegang tot dit datacentrum is beveiligd middels ID-controle en biometrische controle en een RFID-pas die alleen aan bevoegde personen wordt verstrekt.

Logische toegangscontrole
De toegang tot alle gebruikersaccounts is ten minste beveiligd met een onomkeerbaar versleuteld wachtwoord. Elk account kan verder beveiligd worden via 2-weg authenticatie.

Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging
DigiReceptie heeft alleen toegang tot inzicht in de gegevens van de klanten die hiervoor expliciet toegang voor gegeven hebben vanuit hun beheeromgeving. Klanten kunnen deze toegang op elk moment intrekken.

Beveiliging van netwerkverbindingen via TLS technologie
Alle communicatie tussen de applicatie, de backend en andere systemen vindt plaats via een versleutelde verbinding over HTTPS. De API is beveiligd met een authenicatietoken dat slechts tijdelijk geldig is en steeds verlengd moet worden.

Geheimhoudingsplicht medewerkers en ingeschakelde derden
Zowel medewerkers van DigiReceptie als derden, bijvoorbeeld de ontwikkelaar moeten zich houden aan een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de (persoons)gegevens van klanten.

Typ uw gewenste zoekwoord in en duw op Enter om te zoeken